Context/Specification är en alternativ stil att skriva enhetstester enligt. Tycker du att ni har enhetstester som är komplexa eller svåra att underhålla av andra anledningar? Då kan Context/Specification stilen vara ett bra verktyg i arbetet med att reda ut situationen.